การเรียนวิทยาศาสตร์

หลักการของการเรียนวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย

หลักการของการเรียนวิทยาศาสตร์ (Science experiment)
การเรียนวิทยาศาสตร์ ควรเป็นกิจกรรมการทดลอง ที่สร้างพัฒนาการการเรียนรู้ ผ่านกิจกรรมที่จัดขึ้น สำหรับเด็กปฐมวัย เพราะเด็กในช่วงวัยนี้ มีความอยากรู้ อยากเห็น ช่างสงสัย และพร้อมในการเปิดรับการเรียนรู้อย่างเต็มที่ เพียงแค่เราต้องคำนึงถึงช่วงวัยและธรรมชาติ ความพร้อมต้องสอดคล้องกับความสามารถของเด็ก ซึ่งถือเป็นสิ่งที่มีความสำคัญที่ต้องนำมาพิจารณาเป็นอันดับแรก

การเรียนที่เน้นทฤษฎี อย่างเดียว อาจกลายเป็น ความน่าเบื่อ ที่ทำให้เด็กไม่มีความสุข ในการเรียนการทดลองจึงเป็นอีกกิจกรรมที่สร้างขึ้นมา เพื่อให้เด็กได้ค้นหาคำตอบด้วยตัวเอง เพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ ที่เป็นการกระตุ้นให้เด็กเกิดการอยากรู้ เป็นต้น

ซึ่งหลักการดังกล่าวก็ไปสอดคล้องกับแนวความคิดของ จอห์น ดิวอี้ (John Dewey) เป็นนักปรัชญา นักจิตวิทยา และนักปฏิรูปการศึกษาชาวอเมริกัน ที่กล่าวว่า ประสบการณ์สำหรับเด็กจะเกิดขึ้นได้ ต้องใช้ความคิดและการลงมือปฏิบัติ ผ่านกิจกรรมต่างๆ การทดลองและการค้นพบด้วยตนเอง

การเรียนวิทยาศาสตร์

และนอกจากนี้ ยังมี มร.ฮิโรฟูมิ ยูโมโตะ นักการศึกษา กักเคน เอดุเคชั้นแนล แห่งประเทศญี่ปุ่น เป็นผู้คิดค้นและทดลอง “หลักสูตรห้องเรียนทดลองวิทยาศาสตร์” ที่ทำให้เด็กในหลายๆ ประเทศในแถบภูมิภาคอาเซียน ไม่ว่าจะเป็น ไต้หวัน มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ที่รักในการเรียนวิทยาศาสตร์มาแล้ว

กิจกรรมการทดลอง สำคัญอย่างไรกับการเรียนวิทยาศาสตร์
พบว่า เด็กประถม ประเทศญี่ปุ่น ส่วนใหญ่เกลียดการเรียนวิทยาศาสตร์ ครูผู้สอนไม่ได้จบสายวิทยาศาสตร์โดยตรง แถมบางคนต้องสอนหลายวิชา เมื่อมาสอนวิทยาศาสตร์ จึงสอนแบบท่องจำ ไม่ให้เด็กได้ลงมือทำ เค้าจึงได้นำโปรแกรม การเรียนวิทยาศาสตร์ ซึ่งมีประมาณ 30 ชุด ในแต่ละชุดแบ่งเป็นกิจกรรมการทดลอง ย่อยๆ ให้เด็กใน 72 โรงเรียนได้ทดลองเรียน โดยจะใช้เวลาเรียนคาบละ 90 นาที

ซึ่งพบว่าเด็กให้ความสนใจ และรักในการเรียนวิทยาศาสตร์มากขึ้น พวกเขารู้สึกสนุก ตื่นเต้น เหมือนได้เห็นความมหัศจรรย์ของวิทยาศาสตร์ อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้เด็กเกิดความคิด จินตนาการ การเรียนรู้ ความอยากรู้ อยากเห็น และอยากลงมือทำอีกด้วย

ดังนั้นพ่อแม่ ไม่ควรมองข้ามการเรียนรู้ ที่ปราศจาก กิจกรรมการทดลอง เพราะการที่จะให้ลูก ได้รับความรู้ ผ่านทางวิชาการแล้ว ก็ควรจะให้ลูกได้พัฒนา ความคิดของเค้าเอง ซึ่งจะส่งผลให้ลูก มีความมั่นใจ และสิ่งนี้จะติดตัวเค้าไป เมื่อเวลาที่เค้าเติบโตขึ้น

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ jtgreendds.com

Releated